«Denj største drømmen gruvearbearan hadde, va å kommå si opp i dagen å få sjå sola att.»