Se filmen med lyd her

En enakters teaterforestilling, med varighet på 20-30 minutter. Den vil foregå i Bergmannshallen nede i Olavsgruva på Røros.

Året er 1738.

Status, makt, klasseskille og fasader preget menneskers hverdag like mye, om ikke mer enn i dag. Hva skjedde med stormannssønnen Hans Irgens når hans arbeidskollega og innflytter Sverre ble tilbudt en bedre stilling i kobberverket på bekostning av han selv? Hva blir det viktigste, Kameratskapen eller egen lykke?

Selv den sterkeste bergmann kan kjenne draget ut av gruvene, vekk fra stein og kulde og mørke, og hva står sterkest i ham da? Og er det egentlig slik at kameratskapet må vike for muligheten til egen velstand og lykke?